Rianbow Bridge Distribution Company Limited Dealer’s Address

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:မွန်ပြည်နယ်
  မြို့အမည်:မော်လမြိုင်
  တည်နေရာ:အမှတ် (၁၇-ဂ) , တနင်္သာရီလမ်း ၊ ဘိုကုန်း ရပ်ကွက် ၊ မော်လမြိုင်။
  ဖုန်းနံပါတ်:09-969913024
  မှတ်ချက်:All Products Dealer

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
  မြို့အမည်:မကွေး
  တည်နေရာ: 3/B, Strand Road, Kinn Ward, Magwa
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-969913025
  မှတ်ချက်:-

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
  မြို့အမည်:တောင်ငူ
  တည်နေရာ: အမှတ် ၂၁/၁၀၁၊ နတ်သျှင်နောင်လမ်း ၊ ၂၁ ရပ်ကွက် ၊ မိုင်ဒါကွင်းတောင်ဘက်။တောင်ငူမြို့ ။
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-969913026
  မှတ်ချက်:Non FMCG Dealer

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:ရခိုင်ပြည်နယ်
  မြို့အမည်:သံတွဲ
  တည်နေရာ:မြတ်မိသားစုစတိုး၊ အမှတ် ၆၀၄၊ ၁လမ်း၊(ခ) ရပ်ကွက် သံတွဲမြို့။
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-421767460
  မှတ်ချက်:-

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:မွန်ပြည်နယ်
  မြို့အမည်:မော်လမြိုင်
  တည်နေရာ:အမှတ် ၃ ၊ စွန်းလွန်းဂူ ၊ ကျောင်းလမ်း ဈေးကြိုရပ်ကွက် ၊ တောင်ဝိုင်း မော်လမြိုင်မြို့ ။
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-43004686
  မှတ်ချက်:SCJ Only Dealer

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
  မြို့အမည်:မိတ္ထီလာ
  တည်နေရာ:အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်း၊ မိတ္ထီလာမြို့။
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-790159899
  မှတ်ချက်:-

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
  မြို့အမည်:မြင်းခြံ
  တည်နေရာ:အမှတ်(၆/၃၁)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊မြင်းခြံမြို့။
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-962212352
  မှတ်ချက်:-

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
  မြို့အမည်:တောင်ငူ
  တည်နေရာ:(ကြီးစိန်)၊အမှတ် - ၁၃/၁၄၊ ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်း ၊ တောင်ငူမြို့။
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-5351133
  မှတ်ချက်:FMCG Dealer

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်:ရခိုင်ပြည်နယ်
  မြို့အမည်:ကျောက်ဖြူ
  တည်နေရာ:အမှတ် ၅၅၇၊ စံပြ ၃ လမ်း အရာရှိရပ်ကွက် ကျောက်ဖြူ
  ဖုန်းနံပါတ်: 09-969913023
  မှတ်ချက်:-